Gozdnica - informacje


2.977
mieszkańców Gozdnicy
1.443
mężczyzn
1.534
kobiet

353
w wieku przedprodukcyjnym

1.881
w wieku produkcyjnym

743
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

10
zawarto małżeństw

19
urodzeń

48
zgonów

-29
przyrost naturalny
miasto Gozdnica
dochody

20.628.814
wydatki

16.418.887
struktura wydatków Gozdnicy

3.552
0,022%
Rolnictwo i łowiectwo

918.708
5,595%
Transport i łączność

1.401.802
8,538%
Administracja publiczna

600.510
3,657%
Gospodarka mieszkaniowa

53.499
0,326%
Działalność usługowa

30.075
0,183%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.500
0,009%
Obrona narodowa

71.266
0,434%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

288.183
1,755%
Obsługa długu publicznego

3.145.980
19,161%
Oświata i wychowanie

40.463
0,246%
Ochrona zdrowia

1.879.283
11,446%
Pomoc społeczna

177.558
1,081%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

115.244
0,702%
Edukacyjna opieka wychowawcza

1.184.971
7,217%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

467.588
2,848%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

137.010
0,834%
Kultura fizyczna i sport

5.901.694
35,945%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-03-20 17:23
REKLAMA
pogoda Gozdnica
14°C
wschód słońca: 05:55
zachód słońca: 18:16
Koronawirus
lubuskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Gozdnicy